Mülakat Soruları

Genel Sorular

 • Yaptığınız projelerden bahsedin

Dijital Tasarım

 • Metastability nedir?
 • İki farklı clock domain’i var. Bunlar arasında veri transferi nasıl yaparsın?
 • Asenkron FIFO?
 • Setup-Hold?
 • Clock, jitter?
 • Elinde 100 MHz Clock var. Öyle bir ihtiyaç var ki 50MHz lik clock üretilmeli, nasıl yapılır? 75 MHz’de nasıl yapabiliriz?
 • 10 tane 32 bitlik sayı paralel olarak modüle geliyor. En hızlı toplayıcı devresini çiziniz? İstediğin kadar toplayıcı kullanılabilir.
 • Vivado ortamında bir tasarımın 120 MHz’e sentezlenmesi isteniyor. Bu gereksinim için nasıl yapılmaktadır? (Constraint file XDC)
 • Sadece MUX kullanarak bir AND kapısı tasarlayınız.
 • SERDES yapısı nedir?
 • Transceiver yapısı nedir?
 • DDR nedir?
 • Fixed point ve floating point sayı farkı?
 • MRCC vs SRCC (Clock Capable)

Doğrulama

 • Doğrulama konusundaki çalışmalar?
 • SystemVerilog
 • UVM

IP Tabanlı Tasarımlar

 • PLL nedir?
 • AXI arayüzü hakkında bilgi?
 • AXI arayüzlerinde master ve slave kavramlarını açıkla
 • VDMA?
 • Microblaze
 • AXI Interconnect
 • UART, SPI, I2C, Ethernet, PCIe, HDMI, VGA, Display Port arayüzleri ile çalışma

Çizim

 • Clock /2 divider devresini çizip, RTL’ini yazınız
 • Aşağıda verilen kombinasyonel devrenin Verilog dilindeki gösterimini yazınız.
 • Aşağıda verilen Verilog RTL kodunun karşılığı olan donanım’ın şematik çizimini yapınız.
 • Aşağıda verilen devrenin Verilog gösterimindeki karşılığını yazınız. A, B, C, D ve Sel sinyalleri giriş, y sinyali ise çıkıştır
 • D tipi tutucu (latch) ve D tipi saklayıcı (Register) nedir? Arasındaki farklar nedir? 
 • Saat kristali nedir? 
 • Clock sinyali nedir? Ne için kullanılır? 
 • Periyodu 100 ns olan bir clock’un frekansı nedir? 
 • Ardışık devreler neden kullanılır? Neden kombinasyonel devreler ile bazı işlemler gerçekleştirilemiyor?
 • Aşağıda verilen D tipi yükselen kenar tetiklenen saklayıcıya gelen cp (clock) ve x sinyaline göre Q çıkışından çıkması gereken sinyali çiziniz.

 • Aşağıdaki devrede 4 adet d tipi saklayıcı kullanılmıştır. Devre uzun bir süre d girişinden 0 verilerek çalıştırılmış ve başlangıçta q0, q1, q2 ve q3 0 olarak çıktı vermektedir. Devrenin girişi 1’e dönüştürüldüğü andan itibaren, aşağıdaki dalga formunu doldurunuz.
 • Aşağıda verilen ardışık devreye belirli bir giriş dizisi verildiğinde 1 değerini üretmektedir (Pattern Checker). Verilmiş olan 4 pattern’den hangisinin 1 değerini ürettirebileceğini tespit ediniz. Başlangıçta saklayıcıların değerlerini 0 olarak alınız.

A -) 0110
B -) 1001
C -) 0100
D -) 1101

 • Aşağıda verilen Verilog RTL kodunu sentezlendiği zaman ortaya çıkacak devreyi çiziniz.
 • Aşağıda verilen verilog kod parçacığı sentezlenince oluşacak donanım şematiğini çiziniz.

 • Aşağıda verilen devrenin Verilog gösterimini yazınız.

Sonlu Durum Makinaları

 • Aşağıda D tipi saklayıcı ve MUX barındıran bir devre bulunmaktadır.  Yanında ise bu devrenin durum makinaları ile ifade edilmiş hali bulunmaktadır. Q0 durumu Q çıkışının 0 verdiği, Q1 durumu ise Q çıkışının 1 verdiği durumu temsil etmektedir. Q çıkışı 0 verir iken, w girişi ne gelmelidir ki Q yine 0 çıkmaya devam etsin? Bu durumu Q0’ın kendi üstüne ok ile döndüğü yerdeki w = yerine yazmalısınız. Bu mantık ile w= olan yerleri tamamlayınız.
 • Aşağıda verilen Mealy durum makinasının Verilog dilinde gerçekleyiniz.

Tasarım Sorusu

Xilinx Based

 • HLS
 • Vitis
 • Vitis Vision Library
 • Vitis AI Library
 • Vitis BLAS, Fintech, and OpenCV
 • Modelcomposer (Matlab Based)
 • Xilinx Runtime Library (XRT)
 • RFSOC
 • MPSOC (VCU)
 • Versal ACAP

Software Mülakat Soruları