Categories
Algorithms and Programming II

Projects

2019-2020 Yılı Verilen Projeler ve Öğrencilerin Hazırladığı Proje Teslim Dosyaları:

Yapay Sinir Ağları ile Covid-19 Sağkalım Öngörüsü
Covid-19 salgını nedeniyle enfekte olup iyileşen ve hayatını kaybeden kişilerin çeşitli özellikleri kullanılarak, hastalıklı kişilerin hastalığı atlatıp atlayamayacağının (sağkalım) öngörüsünü yapan bir sistem geliştirilecektir. Bu analizin yapılması için Yapay Sinir Ağları (Neural Networks) algoritması gerçeklenecektir. Geliştirilen sistemin başarımı ve hastalık özellikleri kombinasyonları sisteme beslenerek özelliklere göre sağkalım analizleri yapılacaktır.

Detaylı proje spesifikasyonları için;
http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/project1/BLM102_proje1_ysa_covid19.pdf

Görüntü İşleme Yöntemleri ile Üretim Hattı Analizi
Fabrikalarda üretim hatlarından çıkan ürünlerin analizi yüksek çözünürlüklü, yüksek FPS (Frame per Second) özellikli kameralar ile yapılmaktadır. Bir üretim hattından çıkan üç farklı tür ürünün, video kayıtı boyunca kaç’ar adet üretildiğinin tespit edileceği bir sistem geliştirilecektir. OpenCV (Open Computer Vision) kütüphanesi kullanılacaktır.

Detaylı proje spesifikasyonları için;
http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/project3/BLM102_proje3_gorunti_isleme_uretim_hatti.pdf

Evrim Arda Kalafat, Arda Alhan
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_uretim_hatti_rapor_arda_arda.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_uretim_hatti_sunum_arda_arda.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_uretim_hatti_kaynakkod_arda_arda.rar

Github: https://github.com/rhgod/Goruntu_isleme_projesi

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=82WAORLat_w

Ömer Sait Yorulmaz, Ahmet Hazar Haspolat, Mustafa Berk Taşkın, Alp Yılmaz
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_uretim_hatti_rapor_omer_ahmet_mustafa_alp.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_uretim_hatti_sunum_omer_ahmet_mustafa_alp.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_uretim_hatti_kaynakkod_omer_ahmet_mustafa_alp.rar

Github: https://github.com/fbuni/analysis-of-production-line

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SSqTy6ABNVA

Telefon Kayit Sistemi

Bir telefon rehberinde bulunması gereken kayıt ekleme, kayıtları gösterme, kayıtları modifiye etme, kayıt arama ve silme kabiliyetlerine sahip olan bir sistem geliştirilecektir. Geliştirilen sistem, kullanıcıya komut satırı arayüzü sunarak rehberin kullanımını sağlayacaktır.

Detaylı proje spesifikasyonları için;
http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/project3/BLM102_proje2_telefon_kayit_sistemi.pdf

Ahmet Batuhan Yılmaz, Mert Meriç Karadeniz, Mehmet Rauf Füzun, Hayat Zehra Demir
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_rapor_ahmet_mert_rauf_hayat.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_sunum_ahmet_mert_rauf_hayat.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_kaynakkod_ahmet_mert_rauf_hayat.rar

Github: https://github.com/lashraelrx/phone-contact

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Hi2wS61ALXs

Taha Yasin Öztürk, Alp Eren Gürle
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_rapor_alp_taha.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_sunum_alp_taha.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_kaynakkod_alp_taha.rar

Github: https://github.com/alpgurlee/Telefon-Kayit-Sistemi

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=S9s6NwReolg

Erdem Şentürk, Mehmet Çolak, Cüneyt Balcı, Ogün Berat Gürses
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_rapor_erdem_mehmet_cuneyt_ogun.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_sunum_erdem_mehmet_cuneyt_ogun.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_kaynakkod_erdem_mehmet_cuneyt_ogun.rar

Github: https://github.com/cuneytbalci/TelefonKayitSistemi

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ReouQs6Xues

Hasan Demir, İlhan Ersoy, Berk Tunç
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_rapor_hasan_ilhan_berk.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_sunum_hasan_ilhan_berk.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_kaynakkod_hasan_ilhan_berk.rar

Github: https://github.com/hsndmr15/Telefon-Rehberi-CPP

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3-zoX0flIlw

İrem Kalkanlı, Ayşen İpek Çakır, Deniz Uzun, Özlem Çalı
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_rapor_irem_aysen_deniz_ozlem.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_sunum_irem_aysen_deniz_ozlem.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_kaynakkod_irem_aysen_deniz_ozlem.rar

Github: https://github.com/iremkalkanli/BLM-102-Projesi-Telefon-Kayit-Sistemi

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5ZdfOf9IghM

Serhat Erdoğan, Hüseyin Berk Işıldak
Rapor: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_serhat_huseyin.pdf

Sunum: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_sunum_serhat_huseyin.pdf

Kaynak Kodlar: http://levent.tc/files/courses/algorithms_and_programming_ii/projects/2019-2020-tamamlananlar/BLM102_telefon_rehber_kaynakkod_serhat_huseyin.rar

Github: https://github.com/serhaterdogan77/BLM102_Proje

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nmkMN9w3jQw