Categories
Information Technologies

Detailed Course Description

Ders Açıklaması

Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını (Word, Excel, Powerpoint) kullanarak bilgisayarda doküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Saatleri (Teorik + Lab)

Asenkron

Ön Gereksinimler

Yok

Yardımcı Kaynaklar

Dersin referans kaynakları aşağıda listelenmektedir.

• Bilgisayara Giriş ve Office 2007, Kriter Basım Yayın Dağıtım
• Temel Bilgisayar Eğitimi, Tugay Arat, Nesip Ergül, Eğitim Kitabevi Yayınevi
• Bilgisayara Giriş, Becit İşçitürk, PEGEM Akademi
• Computer Concepts, Illustrated Series, 9th Edition, (2013). J. Jamrich Parsons, & D. Oja, Course Technology, Boston, MA.
• Microsoft Office 2013 Fundamentals – Illustrated Series, (2014), M. Hunt, B. Clemens, Course Technology, Cengage Learning, Boston, MA.

Yazılımlar

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) yazılımı kullanılacaktır.

Dersler

Dersler asenkron olarak yürütülecektir.

Öğrenim Çıktıları

  • Donanım ve yazılımların çalışması hakkında bilgi sahibi olur
  • Bilgisayar ve çevre bileşen donanımlarını tanır
  • İşletim sistemi, internet, ofis uygulamaları kullanmayı öğrenir
  • Dijital ortamda sunum hazırlama becerisi kazanır
  • İletişim teknolojileri hakkında bilgi edinir

Notlandırma

Dönem notu; vize, ödevler ve final sınavı ile belirlenecektir. Değerlendirme yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

FaaliyetlerOranlar
Vize%30
Ödev%20
Final%50

Dönem sonu notunun karşılık geldiği ağırlık ve harf notu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönem NotuAğırlıkHarf Notu
90-1004.00AA
85-893.50BA
80-843.00BB
75-792.50CB
65-742.00CC
50-641.50DC
45-491.00DD
0 -440FF

Akademik Dürüstlük

Ödevin amacı, ders hakkında derinlemesine araştırma yapmayı öğrenmek ve pratik bilgiler kazanmayı sağlamaktır. Verilen ödevler hakkında, diğer öğrenciler ile birlikte çalışma teşvik edilmektedir. Çalışma grubu oluşturan öğrenciler, kendi başına çalışan öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olmaktadırlar. 

Ancak bir ödevi çözmek için başkaları ile birlikte çalışsanız bile, her bir sorunun çözümünü yardım almadan kendiniz yapmalısınız. Çözümünüzü bir araştırma yolu ile elde ederseniz (örn. bir internet araması), çözümü kendi cümle ve/veya kodunuz ile ifade etmelisiniz. Çözümü sözlü olarak sorulduğunda, öğrencinin açıklayabilmesi beklenmektedir. 

Verilen ödev bir kod ise, kendinizin yazması gerekmektedir. Hata ayıklamada başkalarından yardım alabilirsiniz. Kodda intihal tespiti için manuel ve otomatik mekanizmalar kullanılacaktır. İntihal, sınav içi kopya ve benzeri davranışlar disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılır.