Categories
Courses

Object Oriented Programming

Course Description: Bu dersin amacı, ileri seviye nesneye yönelimli programlama konseptlerini Python dili aracılığı ile aktarılmasıdır. Konular arasında sınıflar, kalıtım, çok biçimlilik, istisna idaresi, decorator, veri yapıları, tasarım kalıpları, test ve eş zamanlılık bulunur.