Categories
Courses

Algorithms and Programming I

Important Note: Some links may be broken, if you send me an e-mail I can send you the file.

Course Description: Bu dersin amacı algoritma tasarımı, analizi ve optimizasyonu yapabilme becerisi kazandırmaktır. Ders kapsamında problem çözme, C dili ile çeşitli algoritma geliştirme yöntemleri aktarılmaktadır. Kontrol yapıları, döngüler, fonksiyonlar, diziler, işaretçiler kullanılarak bilgisayar programlarının tasarımları öğretilmektedir. Dosya işleme, yapılar ve kullanım alanları, yeniden kullanılabilir kod kavramı ve verimli kod geliştirme kavramları hakkında bilgi verilmektedir.