Categories
Courses

Algorithms and Programming II

Important Note: Some links may be broken, if you send me an e-mail I can send you the file.

Course Description: Bu dersin amacı, nesneye yönelimli programlama ilkelerini ve C ++ ‘ı kullanan teknikleri kapsar. Konular arasında işaretçiler, sınıflar, opreratör aşırı yükleme, veri soyutlama, bilgi gizleme, enkapsülasyon, kalıtım, polimorfizm, dosya işleme, şablonlar, istisnalar, tasarım kalıpları ve düşük seviye dil özellikleri bulunur.