Categories
Computer Architecture

Final Sample Questions

RISC, CISC ISA

 • RISC-V işlemcisi komut seti hangi türdedir? Yaklaşık kaç komutu bulunmaktadır ve komutların özellikleri nelerdir?
 • X86 işlemcisi komut seti hangi türdedir? Yaklaşık kaç komutu bulunmaktadır ve komutların özellikleri nelerdir?
 • RISC ve CISC mimarileri arasındaki farklar nelerdir?

Cache’ler

 • Cache nedir?
 • Cache’ler neden kullanılmaktadır?
 • Bir bilgisayarın bellek hiyerarşisini çiziniz.
 • Cache hit ve miss ne anlama gelmektedir?
 • 256 Byte’lık bir ana bellek (RAM) ile CPU arasında bir Cache yerleştirilmek isteniyor. Bu cache 4 byte direct mapped, 1 byte block size türündedir. Cache’in index ve tag alanları kaç bitlik olmalıdır?
 • 64 Byte’lık bir ana bellek (RAM) ile CPU arasında bir Cache yerleştirilmek isteniyor. Bu cache 8 byte direct mapped, 1 byte block size türündedir.
  Sırasıyla CPU’a gelen;

  LOAD 101010
  LOAD 101011
  LOAD 101010

  komutlarına göre, Cache hit ve miss durumlarını açıklayınız. (Açıklama: LOAD 101010 komutu ana bellekteki 101010 adresindeki (42) değeri bir saklayıcıya yükler)
 • 32 Byte’lık bir ana bellek (RAM) ile CPU arasında bir Cache yerleştirilmek isteniyor. Bu cache 8 byte direct mapped, 2 byte block size türündedir.
  Sırasıyla CPU’a gelen;

  LOAD 11001
  LOAD 11110
  LOAD 11100

  komutlarına göre, Cache’i bir tablo halinde çizip, 3 adımda Cache’in içereceği verileri gösteriniz. Başlangıçta bellekteki adreslerde adres numarası değer olarak içermektedir. Yani 0. adreste 0, 1. adreste 1 … içerikleri bulunmaktadır.
 • Bir CPU’daki L1 Cache’de hit zamanı 1 ns;
  hit olmadığında L2 Cache’den çekilmesi 10ns;
  L2 cache’de de hit olmadığında ana bellekten getirilmesi 50 ns zaman almaktadır.

  Tamamı yükleme operasyonu olan bir uygulamada operasyonların %5’i L1 Cache’de bulunamamakta, kalanların %20’si de L2 cache’de bulunamamaktadır. Buna göre bu uygulama L2 cache olmadan koşturulduğunda kaç ns zaman sürecektir? L2 cache olduğunda kaç ns sürecektir?
 • Write-Through ve Write-Back mekanizmaları nedir? Aralarındaki farklar nedir?

Virtual Memory

 • Memory management unit (MMU)’nun görevi nedir?
 • Sanal adres ihtiyacı neden vardır?
 • Page table nedir? Ne amaç ile kullanılır?
 • Page Fault nedir?
 • Segmentation Fault nedir?

Paralelizm, Çok Çekirdek ve Senkronizasyon

 • Bir hesaplama cihazının çok çekirdekli olması her zaman performansının artacağı anlamına gelir mi? Örnekler vererek açıklayınız.
 • Static scheduling nedir?
 • Cache Coherency nedir? Hangi sorunlar ile karşılaşılmaktadır?
 • Cache Coherency sorununu çözmek için uygulanan bir tekniği açıklayınız.