Categories
Courses

Electronic Circuits

Course Description: Bu ders elektronik devrelerin analog ve dijital boyutlarını içermektedir. Ders analog ve dijital olarak iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan analog kısımda temel elektronik devre elemanları anlatılmaktadır. İkinci bölümde popüler dijital tasarım dillerinden olan SystemVerilog ile tasarım ve doğrulama konuları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Ders projesi kapsamında FB-CPU isimli bir işlemci tasarımının SystemVerilog dili ile otonom kontrolünü yapan bir doğrulama ortamı geliştirilecektir.