Categories
Digital Design

Projects

FB-CPU RTL Tasarımı

Bu proje kapsamında FB-CPU isminde bir işlemcinin Verilog dili ile RTL tasarımı ve tasarlanan işlemci üzerinde makine dili ile yazılan çeşitli kod parçacıkları yazılacaktır. Proje sonunda basit bir işlemcideki RAM, Kontrol Ünitesi ve Saklayıcıların bir arada çalışıp, makine dilindeki kod parçacıklarını nasıl yürütebildiği gözlemlenecektir. Kullanılacak Basys3 FPGA geliştirme kartı üzerinde FBCPU demo’su yapılacaktır.

Detaylı proje açıklaması: http://www.levent.tc/files/courses/digital_design/project/BLM201_proje_spesifikasyonlari.pdf