Categories
Electronic Circuits

Midterm Sample Questions

Elektriğe Giriş ve Dirençler

 1. Pozitif ve negatif polarite nedir?
 2. İletkenlik, yalıtkanlık ve yarı iletkenlik kavramları nedir?
 3. Direnç nedir?
 4. Kapalı ve açık devre kavramları nedir?
 5. Doğru ve alternatif akım nedir?
 6. Aşağıda verilen direnç renk tablosuna göre ve verilmiş direncin renk kodlarından Ohm değerini hesaplayınız.
 7. Sıfır ohm’luk dirençler neden kullanılmaktadır?

Ohm Yasası

 1. 1000 Ohm’luk bir direncin üzerinden 0.01 amper akım geçebilmesi için kaç Volt’luk bir gerilim uygulanmalıdır?
 2. Bir motor 120 Volt altında 2 amperlik bir akım çekmektedir. Bu motorun direnci nedir?
 3. Bir klima 220 V altında 20 amper akım çekmete ise, bu klimanın tükettiği güç’ü hesaplayınız.
 4. Bir elektrik süpürgesi 220V altında 15 amper akım çekmektedir. Elektrik kullanılan bölgede kilowatt saat fiyatı 2 TL ise, bu süpürge 2 saat çalıştırıldığında elektrik faturasına kaç TL eklenecektir?

Seri Devreler

 1. Aşağıda verilen devredeki direnç ve devrede dönen akım’a göre gerilim kaynağının gerilim değerini hesaplayınız.
 2. Verilen devrenin üzerinden geçen akımı hesaplayınız.
 3. Verilen devredeki gerilim kaynağının gerilim değerini hesaplayınız.
 4. Verilen devredeki geçen akımı hesaplayınız.

Paralel Devreler

 1. Aşağıda verilen devrenin üzerinden geçen toplam akımı ve R3, R4 dirençleri üzerinden geçen akımları hesaplayınız.
 2. Aşağıda verilen devredeki R1 ve R2 dirençleri üzerine düşen gerilimleri ve R3 direnci üzerinden geçen akımı hesaplayınız.
 3. Aşağıda verilen devrede R1 ve R2 dirençleri üzerinden geçen akımı ve R3 direnci üzerine düşen gerilimi hesaplayınız.
 4. Devrede verilen akım değerlerine göre gerilim kaynağının gerilim değerini ve R3 direncinin Ohm değerini hesaplayınız.