Categories
System on Chip (SOC) Design

Midterm Sample Questions

RTL Design

 • Aşağıda verilen kombinasyonel devrenin Verilog dilindeki gösterimini yazınız.
 • Aşağıda verilen Verilog RTL kodunun karşılığı olan donanım’ın şematik çizimini yapınız.
 • Aşağıda verilen devrenin Verilog gösterimindeki karşılığını yazınız. A, B, C, D ve Sel sinyalleri giriş, y sinyali ise çıkıştır
 • Aşağıda verilen Verilog RTL kodunu sentezlendiği zaman ortaya çıkacak devreyi çiziniz.
 • Aşağıda verilen verilog kod parçacığı sentezlenince oluşacak donanım şematiğini çiziniz.

 • Aşağıda verilen devrenin Verilog gösterimini yazınız.
 • Aşağıda verilen Mealy durum makinasının Verilog dilinde gerçekleyiniz.
 • Aşağıda verilen 3 Verilog kod parçacığı farklı shifter tasarımlarıdır. Hangi tasarımın kombinasyonel hangisinin ardışık devreler ile gerçeklendiğini ifade edip, devrelerini çiziniz. Not: Tasarımda normalde kullanmayı tercih etmediğimiz, kombinasyonel döngü olabilir. Kaydırma devresini kutu olarak çizebilirsiniz.
 • 4 farklı operasyon yapabilen iki 4’er bitlik sayı girişi alan bir ALU tasarlanacaktır. Operasyonlar; toplama, cıkartma, çarpma ve 0 üretmektir (Operasyon kodu 3 olduğunda sonuç 0 olacaktır). Operasyon kodu girişi bulunmakta ve 2 bitliktir. ALU tasarımını verilog dilinde yapınız

ZYNQ Mimarisi

 1. PS ve PL kavramları nedir?
 2. Microblaze nedir? PS’den farkı nedir?
 3. APU nedir? APU’da bulunan I-Cache, D-Cache ve L2 Cache’in görevlerini açıklayınız?
 4. MIO nedir? Ne amaçla kullanılır?
 5. EMIO nedir? Ne amaçla kullanılır?
 6. ZYNQ mimarisinde bulunan GP, HP ve ACP portları nedir? Aralarındaki fark nedir?
 7. Cache Coherence nedir? Bu ihtiyaç için ZYNQ mimarisindeki çözüm nedir? Olası sorunu bir örnek ile açıklayıp, çözümü anlatınız.
 8. ZYNQ mimarisindeki NEON Engine nedir?

Veriyolları

 1. AXI arayüzü nedir? Kim tarafından geliştirilmiştir?
 2. AXI gibi bir arayüzü modüller arasında iletişim için kullanmanın avantajı nedir?
 3. Xilinx ortamında kullanılan AXI türlerini açıklayınız.
 4. AXI Lite ve AXI MM arayüzleri arasındaki farkı açıklayınız.
 5. Master ve Slave kavramlarını açıklayınız?
 6. AXI Lite ve AXI MM veriyolu üzerinde bulunan 5 kanalın isimleri ve görevleri nelerdir?
 7. AXI arayüzlerindeki ready sinyali ne işe yaramaktadır?
 8. AXI arayüzlerindeki valid sinyali ne işe yaramaktadır?

Interfaces

 1. UART arayüzü nasıl çalışmaktadır?
 2. SPI arayüzü nasıl çalışmaktadır?
 3. I2C arayüzü nasıl çalışmaktadır?
 4. Aşağıda verilen Xilinx Github Reposunda bulunan UART loopback örneğinde, UART portundan 32 byte’lık veri transfer edilip, geriye alınıp aynı sonucun gelip gelmediği kontrol edilmektedir.

  https://github.com/Xilinx/embeddedsw/blob/master/XilinxProcessorIPLib/drivers/uartps/examples/xuartps_polled_example.c

  Bu örneğin dışarıdan gelecek 100 UART paketini toplayıp, sonucunu geriye UART hattından döndürecek şekilde değiştiriniz.