Categories
System on Chip (SOC) Design

LMS and Piazza

Öğrencilerin soru sorup yanıt alabileceği bir soru cevap sistemi sunulmaktadır. Ders duyuruları, öğrenci soruları ve cevapları için bir platformdur. Aşağıdan erişebilirsiniz. 

https://piazza.com/class/kre5vtyygs7is

Blackboard (Learning Management System), bazı ödevlerin teslimi için LMS sistemi üzerinden olması istenecektir.
https://blackboard.fbu.edu.tr/

Categories
System on Chip (SOC) Design

Labs

LabKonuTarihİndirme
1Interfaces I
2Interfaces II
3Interrupt’lar
4Microblaze II
5PL/PS CoProcessing
6Donanım Hızlandırıcılar
Categories
System on Chip (SOC) Design

Exams and Sample Questions

Vize

  • Vize için örnek sorular
  • Vize Soruları
  • Vize Çözümleri

Final

  • Final için örnek sorular
Categories
System on Chip (SOC) Design

Project

Proje çalışmalarına vize sonrası başlanacaktır.

Categories
System on Chip (SOC) Design

Homeworks

ÖdevKonuTarihSon Teslim TarihiTeslim Yöntemiİndirme
1Interfaces IYazılı Olarak Ders Sınıfında Teslim 
2Microblaze IYazılı Olarak Ders Sınıfında Teslim 
Categories
System on Chip (SOC) Design

Lecture Notes

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories
System on Chip (SOC) Design

Syllabus

HaftaKonuTarih
1Giriş
2RTL Tasarım
3ZYNQ Mimarisi
4Veriyolları
5Interfaces I
6Interfaces II
7Interrupt’lar
8Vize Sınav Haftası
9Microblaze I
10Microblaze II
11PL/PS CoProcessing
12Donanım Hızlandırıcılar
13Performance Profiling ve Debugging
14QEMU
15Final ve Proje SunumlarıSınav Haftası
Categories
System on Chip (SOC) Design

Detailed Course Description

Ders Açıklaması

Bu ders kapsamında özel tasarlanmış bir donanım ve işlemci mimarilerinin bir arada kullanıldığı yapıların tasarımı anlatılmaktadır. Ders kapsamında Xilinx Zynq 7000 serisi FPGA’leri üzerinde deneyler gerçekleştirilmektedir. Donanım hızlandırıcı olarak Xilinx’in CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer) IP’si kullanıldığı ve işlemcinin hesap yükünü donanım hızlandırıcıya aktardığı bir proje çalışması yapılacaktır.

Ders Saatleri (Teorik + Lab)

Cuma 9.00-14.00

Öğretim Elemanları ve Ofis Saatleri

Dr. Öğr. Üyesi Vecdi Emre Levent, Ofis 311 – Salı 16.00-17.00

Arş. Gör. Uğur Özbalkan, Ofis 311 –  Salı 16.00-17.00

Ön Gereksinimler

Yok

Yardımcı Kaynaklar

Dersin referans kaynakları aşağıda listelenmektedir.

  • The Zynq Book: Embedded Processing with the Arm Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable Soc, Xilinx, Strathclyde Academic Media, 2014

Yazılımlar

Xilinx Vivado 2021.1

Dersler

Dersin haftalık 2 saat teorik, 2 saat laboratuvar bölümü bulunmaktadır. Öğretim üyesi tarafından verilen ders materyallerinin ders öncesi incelenip, ders sonrasında ise tekrar edilmesi beklenmektedir. 

Öğrenim Çıktıları

  • ZYNQ Mimarisi
  • Arayüzler
  • PL/PS CoDesign
  • Performans ve Debugging

Quizler

Dönem içerisinde iki adet quiz yapılacaktır. 30 dk süre verilecektir. Quiz tarihi bir hafta önceden duyurulacaktır. 

Notlandırma

Derslere %80 oranında devam zorunludur.

Dönem notu; vize, lablar, ödevler, proje ve final sınavı ile belirlenecektir. Değerlendirme yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

FaaliyetlerOranlar
Vize%20
Ödev/Quiz%10
Lab%15
Proje%25
Final%30
Bonus5 Puan’a kadar

Ödev ve quizlerin teslim saati üzerinden her geçen saat için 5 puan kesilecektir.

Dönem sonu notunun karşılık geldiği ağırlık ve harf notu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönem NotuAğırlıkHarf Notu
90-1004.00AA
85-893.50BA
80-843.00BB
75-792.50CB
65-742.00CC
50-641.50DC
45-491.00DD
0 -440FF

Beklenen Efor

Öğrencinin dönem içinde göstermesi beklenen efor tablosu aşağıda verilmiştir.

İçerikSaatKaç DefaAra Toplam
Derse Hazırlık21428
Ders Tekrarı21428
Ödev4624
Proje48148
Sınıf Dersi41456
Ara Sınav ve Final24248


Öğrenciler dersten başarılı olmak için dönem boyunca ortalama 232 saat harcamaları beklenmektedir.

Kodlama Ödevleri

Kodlama ödevlerinin notlandırılması, kodun doğruluğu, kalite ve algoritmik gerçeklemedeki detayları incelenerek yapılacaktır.

Doğruluk

Verilecek her bir ödev için test girişi ve beklenen çıkışlar paylaşılacaktır. Ancak ödev kontrolü yapılırken sizinle paylaşılmamış başka test durumları da denenecektir. Çalışma zamanı, beklenenden çok uzun süren kodlar yanlış olarak değerlendirilebilir.

Teori

Kod, istenen algoritmanın tasarımı olmalıdır. En optimum çözüm beklenmemektedir. Ancak bellek ve çalışma zamanı beklenenden çok fazla olmamalıdır.

Yazılı Ödevler

Ödev kendi el yazınız ile yazılmalıdır. Ödev cevap kağıtının üzerinde, dersin adı, öğrenci adı ve soyadı, öğrenci numarası ve tarih bulunmalıdır. 

Akademik Dürüstlük

Ödevin amacı, ders hakkında derinlemesine araştırma yapmayı öğrenmek ve pratik bilgiler kazanmayı sağlamaktır. Verilen ödevler hakkında, diğer öğrenciler ile birlikte çalışma teşvik edilmektedir. Çalışma grubu oluşturan öğrenciler, kendi başına çalışan öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olmaktadırlar. 

Ancak bir ödevi çözmek için başkaları ile birlikte çalışsanız bile, her bir sorunun çözümünü yardım almadan kendiniz yapmalısınız. Çözümünüzü bir araştırma yolu ile elde ederseniz (örn. bir internet araması), çözümü kendi cümle ve/veya kodunuz ile ifade etmelisiniz. Çözümü sözlü olarak sorulduğunda, öğrencinin açıklayabilmesi beklenmektedir. 

Verilen ödev bir kod ise, kendinizin yazması gerekmektedir. Hata ayıklamada başkalarından yardım alabilirsiniz. Kodda intihal tespiti için manuel ve otomatik mekanizmalar kullanılacaktır. İntihal, sınav içi kopya ve benzeri davranışlar disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılır.