Categories
System on Chip (SOC) Design

Midterm Sample Questions

Linux Fundamentals

 1. Bir klasördeki dosyaların tamamını listelip, dosyaların okuma yazma çalıştırma izinlerinin ne durumda olduğu nasıl listelenir?
 2. Root yetkisi nedir?
 3. sudo komutu nedir? Neden gerekli olmaktadır? Örnek vererek açıklayınız.
 4. /home/emre/x.txt dosyasını /var/tmp/test/y.txt dosyası olarak kopyalanmak isteniyor. İlgili komutu yazınız.
 5. CPU kaynağını en çok tüketen uygulama nasıl bulunur. Bu uygulamayı tespit ettikten sonra komut satırından nasıl öldürülür? Açıklayınız
 6. Bash script nedir?
 7. Bir dosyayı görüntülemek için more, tail, head komutları kullanılabilir. Komutların farkları nedir? Ne amaçla kullanılabilirler açıklayınız. Dosyanın ilk 3 satırını, dosyanın son 5 satırını gösteren komutları yazınız.
 8. Ortam değişkeni nedir? Ne amaçla kullanılır?
 9. Terminalde ‘KEY’ isminde bir ortam değişkeni oluşturup içerisine 1234 sayısını yazınız. Bir bash script oluşturup KEY ortam değişkenin değerini alıp karesini print yapan bir bash script geliştiriniz.
 10. Dışarıdan bir argüman alan bash script geliştiriniz. Bu bash script’e gelen argüman eğer 0 ise, şu anki tarih saati bulunduğu klasörde saat.txt dosyası yaratıp içerisine yazmalıdır. Kendisine gelen argüman 1 ise, bulunduğu klasörde deneme.txt dosyası var ise o dosyanın içeriğini print etmeli eğer dosya yok ise “Dosya Bulunamadi” uyarısını print etmelidir.

Embedded Linux Toolchain

 1. Linux çekirdeği nedir?
 2. Bir boot sürecinde aşağıda verilen görseldeki adımlar izlenmektedir.  Figürde verilen adımları açıklayınız.
  BOOT.BIN dosyası nedir? Hangi dosyalardan oluşur?
 3. Aşağıda verilen kavramları açıklayınız

  * ROOTFS
  * Image.ub
  * Device Tree

PL/PS CoDesign

 1. Linux’te bulunan devmem komutu nedir? Bu komut ile 0x40000000 adresine hexadecimal olarak ABCD yazıp, 0x40000008 adresinde bulunan içeriği okuyacak bir komutu yazınız.
 2. MMAP Komutu ne yapmaktadır?
 3. 0x40000000 adresinde bir AXI GPIO IP’si bulunmaktadır. Bu IP’nin register space’i aşağıda verilmektedir.  AXI GPIO’nun 1. kanal çıkış bölümüne bir bitlik LED bağlanmıştır. 1. kanal giriş bölümüne ise 8 bitlik bir saklayıcı bulunmaktadır. Giriş bölümünden 0x11 değeri geldiğinde LED’i 1 yapan diğer tüm durumlarda LED’i 0 yapan bir petalinux ortamı için uygulama geliştiriniz.
 4. PL bölümünde bir AXI GPIO IP’si bulunarak oluşturulmuş bir petalinux imajında

  ls /sys/class/gpio

  komutu çalıştırılarak bağlanmış GPIO’nun ne olduğu görülmektedir.

  Buna göre örneğin komutun çıktısında gpio496 olduğu görülmüştür.

  Petalinux ortamında GPIO’nun değerini her saniye tersine çeviren bir uygulama geliştiriniz.