Categories
System on Chip (SOC) Design

Final Sample Questions

Interfaces II

 • lwIP kütüphanesi ile UDP haberleşme örneği aşağıdaki linkte verilmektedir.

  https://github.com/Xilinx/embeddedsw/blob/master/lib/sw_apps/lwip_udp_perf_server/src/udp_perf_server.c

  bu kod parçacığında 162-260. satırlar arasında UDP paketi yakalandığında çağrılan callback fonksiyonu bulunmaktadır. Fonksiyonu modifiye ederek, Ethernetten içerisinde ‘S,’E’,’L’,’A’,’M’ byte’ı barıdıran bir paket geldiğinde, geriye ‘M,’E’,’R,’H,’A,’B’,’A’ byte’larını gönderen bir uygulama geliştiriniz.
 • MAC adresi nedir?
 • TCP ve UDP arasındaki farklar nedir?

Microblaze

 • Aşağıda Microblaze, uartlite ve AXI Interconnect IP’lerinin giriş ve çıkış arayüzleri verilmiştir.

  Bu üç IP’i birbirlerine bağlayarak microblaze’in UART paketleri gönderebileceği sistemi oluşturunuz. Diğer (Örn, DLMB, ILMB) bağlantıların çizilmesine gerek yoktur.
 • Aşağıda blok diyagramda tasarlanmış olan bir microblaze tabanlı sistemin Adress Editor pencere görüntüsü bulunmaktadır.


  Microblaze’e bağlı olan GPIO IP’sinin giriş bölümüne 8 bitlik bir switch bağlanmış, çıkış bölümüne ise LED’ler bağlanmıştır. AXI GPIO’nun saklayıcı listesi aşağıda verilmektedir.


  Bu sistem için, CPU üzerinde switch’lerden alınan değerin bir fazlasını LED’lerde gösterecek bir kod parçacığı geliştiriniz.
 • AXI Interrupt Controller IP’sinin görevi nedir?
 • Microblaze gibi softcore bir işlemci hangi durumlarda kullanılması tercih edilebilir? Hardcore bir işlemciye göre avantaj ve dezavantajlarını sıralayınız.

Performance Profiling and Debugging

 • Breakpoint nedir? Ne amaçla kullanılır?
 • Profiler Tool nedir?
 • Bir yazılımda en yavaş çalışan fonksiyonu bulmak için izlenebilecek stratejiler nedir?

QEMU

 • QEMU nedir?
 • Bir emulatör kullanmanın avantaj ve dezavantajları nedir?