Categories
System on Chip (SOC) Design

Lecture Notes

HaftaNotlarİndirme
1Giriş
2RTL Tasarım
3ZNYQ Mimarisi
4Veriyolları
5Interfaces I
6PL/PS CoProcessing
7Interrupt’lar
8Vize Sınav Haftası
9Interfaces II
10Donanım Hızlandırıcı Projesi
11Microblaze I
12Microblaze II
13Performance Profiling ve Debugging
14QEMU
15Final ve Proje SunumlarıSınav Haftası