Categories
Courses

Embedded Systems

Course Description: Bu ders kapsamında gömülü sistemlerde kullanılan bir Linux dağıtımı olan Petalinux ile çalışılacaktır. Ders’te Xilinx’in PYNQ Z2 geliştirme kartlar kullanılacaktır. Dönem projesi olarak CORDIC (COordinate Rotation DIgital Computer) IP’si kullanıldığı ve işlemcinin hesap yükünü donanım hızlandırıcıya aktardığı bir proje yapılacaktır. Petalinux Ortamından Uart arayüzü üzerinden yakalanan veriler CORDIC IP’sile iletilip, sonuçları Uart üzerinden PC’e iletilecektir.