Categories
Courses

Embedded Systems

Course Description: Bu ders kapsamında gömülü sistemlerde kullanılan bir Linux dağıtımı olan Petalinux ile çalışılacaktır. Ders’te Xilinx’in PYNQ Z2 geliştirme kartlar kullanılacaktır. Dönem projesi olarak Petalinux üzerinden AXI DMA IP’si ile PL bölümüne veri transferi yapılıp, FFT bloğuna aktarılıp, sonuçlar yine AXI DMA ile processor’e alınacaktır.