Categories
Courses

Introduction to Computer Engineering

Important Note: Some links may be broken, if you send me an e-mail I can send you the file.

Course Description: Bu ders ile bilgisayar sistemleri dünyasına giriş yapılmaktadır. Bilgisayarların nasıl tasarlandıkları, nasıl uygulandıkları, en düşük seviyelerde nasıl programlandıkları ve tüm sistemin nasıl bir araya geldiği gösterilmektedir. Yüksek seviyeli diller (C, C++, vb..) ile programlarınızı yazdığınızda, yazdığınız kodun düşük düzeyli işlemlere nasıl dönüştüğü ve koşturulduğu hakkında bilgi edinilecektir. Ders; Sayı sistemleri ve boole cebiri, mantık kapıları, birleşik devrelerin tasarımı ve basitleştirilmesi, kod çözücüler, çoklayıcılar, toplayıcılar, sıralı mantık ve saklayıcılar,  assembly diline giriş konularından oluşmaktadır.