Categories
Introduction to Computer Engineering

Introduction to Computer Engineering Lecture Notes

LectureLink
1 – Giriş
2 – Sayı Gösterimleri
3- Transistörler ve Mantık Kapıları
4- Kombinasyonel Devreler
5- Ardışık Devreler
6- Von Neumann Mimarisi
7- LC3 Komut Kümesi I
8- LC3 Komut Kümesi II
9- FB-CPU
10- LC3 Assembly Dili
11- Giriş ve Çıkışlar
12- Kesme ve Yığınlar