Categories
microcontrollers

Detailed Course Description

Ders Açıklaması

Bu ders kapsamında mikrokontrolör mimarisi kullanılarak robot kontrol algoritmaları geliştirilecektir. Ders kapsamında bir sumo robot kiti üzerinde deneyler gerçekleştirilecektir. Dönem projesi olarak sumo robot gerçeklenip, verilecek 5 adet hedefin 60 saniye içerisinde platformdan atabilecek bir sumo robot algoritması geliştirilecektir.

Ders Saatleri (Teorik + Lab)

Cuma 9.00-14.00

Öğretim Elemanları ve Ofis Saatleri

Dr. Öğr. Üyesi Vecdi Emre Levent, Ofis 311 – Salı 16.00-17.00

Arş. Gör. Uğur Özbalkan, Ofis 311 –  Salı 16.00-17.00

Ön Gereksinimler

Yok

Yardımcı Kaynaklar

Dersin referans kaynakları aşağıda listelenmektedir.

  • Programming Arduino: Getting Started with Sketches, Second Edition, Simon Monk, McGraw Hill, 2016
  • Exploring Arduino: Tools and Techniques for Engineering Wizardry 2nd Edition, Jeremy Blum, 2019

Yazılımlar

Arduino IDE

Dersler

Dersin haftalık 2 saat teorik, 2 saat laboratuvar bölümü bulunmaktadır. Öğretim üyesi tarafından verilen ders materyallerinin ders öncesi incelenip, ders sonrasında ise tekrar edilmesi beklenmektedir. 

Öğrenim Çıktıları

  • Microcontrollers
  • Robotic
  • Sensors
  • Low power algorithm design

Quizler

Dönem içerisinde iki adet quiz yapılacaktır. 30 dk süre verilecektir. Quiz tarihi bir hafta önceden duyurulacaktır. 

Notlandırma

Derslere %80 oranında devam zorunludur.

Dönem notu; vize, lablar, ödevler, proje ve final sınavı ile belirlenecektir. Değerlendirme yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

FaaliyetlerOranlar
Vize%20
Ödev/Quiz%10
Lab%15
Proje%25
Final%30
Bonus5 Puan’a kadar

Ödev ve quizlerin teslim saati üzerinden her geçen saat için 5 puan kesilecektir.

Dönem sonu notunun karşılık geldiği ağırlık ve harf notu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Dönem NotuAğırlıkHarf Notu
90-1004.00AA
85-893.50BA
80-843.00BB
75-792.50CB
65-742.00CC
50-641.50DC
45-491.00DD
0 -440FF

Beklenen Efor

Öğrencinin dönem içinde göstermesi beklenen efor tablosu aşağıda verilmiştir.

İçerikSaatKaç DefaAra Toplam
Derse Hazırlık21428
Ders Tekrarı21428
Ödev4624
Proje48148
Sınıf Dersi41456
Ara Sınav ve Final24248


Öğrenciler dersten başarılı olmak için dönem boyunca ortalama 232 saat harcamaları beklenmektedir.

Kodlama Ödevleri

Kodlama ödevlerinin notlandırılması, kodun doğruluğu, kalite ve algoritmik gerçeklemedeki detayları incelenerek yapılacaktır.

Doğruluk

Verilecek her bir ödev için test girişi ve beklenen çıkışlar paylaşılacaktır. Ancak ödev kontrolü yapılırken sizinle paylaşılmamış başka test durumları da denenecektir. Çalışma zamanı, beklenenden çok uzun süren kodlar yanlış olarak değerlendirilebilir.

Teori

Kod, istenen algoritmanın tasarımı olmalıdır. En optimum çözüm beklenmemektedir. Ancak bellek ve çalışma zamanı beklenenden çok fazla olmamalıdır.

Yazılı Ödevler

Ödev kendi el yazınız ile yazılmalıdır. Ödev cevap kağıtının üzerinde, dersin adı, öğrenci adı ve soyadı, öğrenci numarası ve tarih bulunmalıdır. 

Akademik Dürüstlük

Ödevin amacı, ders hakkında derinlemesine araştırma yapmayı öğrenmek ve pratik bilgiler kazanmayı sağlamaktır. Verilen ödevler hakkında, diğer öğrenciler ile birlikte çalışma teşvik edilmektedir. Çalışma grubu oluşturan öğrenciler, kendi başına çalışan öğrencilere göre sınavlarda daha başarılı olmaktadırlar. 

Ancak bir ödevi çözmek için başkaları ile birlikte çalışsanız bile, her bir sorunun çözümünü yardım almadan kendiniz yapmalısınız. Çözümünüzü bir araştırma yolu ile elde ederseniz (örn. bir internet araması), çözümü kendi cümle ve/veya kodunuz ile ifade etmelisiniz. Çözümü sözlü olarak sorulduğunda, öğrencinin açıklayabilmesi beklenmektedir. 

Verilen ödev bir kod ise, kendinizin yazması gerekmektedir. Hata ayıklamada başkalarından yardım alabilirsiniz. Kodda intihal tespiti için manuel ve otomatik mekanizmalar kullanılacaktır. İntihal, sınav içi kopya ve benzeri davranışlar disiplin yönetmeliğine göre cezalandırılır.

Categories
microcontrollers

LMS and Piazza

Öğrencilerin soru sorup yanıt alabileceği bir soru cevap sistemi sunulmaktadır. Ders duyuruları, öğrenci soruları ve cevapları için bir platformdur. Aşağıdan erişebilirsiniz. 

https://piazza.com/class/ky8yxfa6hc34n8

Blackboard (Learning Management System), bazı ödevlerin teslimi için LMS sistemi üzerinden olması istenecektir.
https://blackboard.fbu.edu.tr/

Categories
microcontrollers

Labs

LabKonuTarihİndirme
1Interfaces
2Sensors
3Motor Control
4Sumo Robot Algorithm
5Simulator II
6Control Algorithms I
Categories
microcontrollers

Exams and Sample Questions

Vize

  • Vize için örnek sorular
  • Vize Soruları
  • Vize Çözümleri

Final

  • Final için örnek sorular
Categories
microcontrollers

Project

Proje çalışmasına vize sonrası başlanacaktır

Categories
microcontrollers

Homeworks

ÖdevKonuTarihSon Teslim TarihiTeslim Yöntemiİndirme
1SensorsYazılı Olarak Ders Sınıfında Teslim 
2Simulator IYazılı Olarak Ders Sınıfında Teslim
Categories
microcontrollers

Lecture Notes

HaftaNotlarİndirme
1Giriş
2MCU Architecture
3Interfaces
4Sensors
5Motor Control
6Robot Kit Assembly
7Sumo Robot Algorithm
8Vize Sınav Haftası
9Simulator I 
10Simulator II
11Control Algorithms I
12Control Algorithms II  
13FPGA Based Control I
14FPGA Based Control II
15Final ve Proje SunumlarıSınav Haftası
Categories
microcontrollers

Syllabus

HaftaKonuTarih
1Giriş
2MCU Architecture
3Interfaces
4Sensors
5Motor Control
6Robot Kit Assembly
7Sumo Robot Algorithm
8Vize Sınav Haftası
9Simulator I
10Simulator II
11Control Algorithms I
12Control Algorithms II
13FPGA Based Control I
14FPGA Based Control II
15Final ve Proje SunumlarıSınav Haftası